Sukupolvenvaihdokset

Olemme olleet lähes 20 vuoden aikana mukana yli 200 sukupolvenvahdoksessa. Tyypillinen sukupolvenvaihdostilanne on perheen sisäinen omistajanvaihdos. Kokemuksemme mukaan onnistunut sukupolvenvaihdos etenee vaiheittain:

  • Luopujan ja jatkajan tavoitteiden selvittäminen
  • Jatkajan sisarusten asema sukupolvenvaihdoksessa
  • Osapuolten yhteisen tahtotilan selvittäminen
  • Luopujan taloudellisen tilanteen varmistaminen
  • Toteutustavan valinta ja aikataulutus (yleensä verotuksen ja rahoituksen optimointi)
  • Tarvittavan verottajan ennakkoratkaisun pyytäminen
  • Luovutusasiakirjojen laadinta
  • Ilmoitukset Kaupparekisteriin ja verohallintoon
  • Jatkajan valmistaminen yrityksen haltuunottoon.

Sukupolvenvaihdosten toteuttaminen on tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain säännösten pakottamana suhteellisen suoraviivaista, mutta koska jokainen yritys on erilainen, on myös jokainen toteutus omanlaisensa.

Sukupolvenvaihdoskonsultointi on yleensä mielekkäintä toteuttaa tuntilaskutukseen perustuvana. Annamme arvion hankkeen kokonaiskustannuksista, ja tarvittaessa voimme määrittää palvelun enimmäiskustannuksen.